Jumaat, 23 Oktober 2009

Tauhid VS Triniti


TAUHID VS TRINITI

Telah dijelaskan pada banyak artikel sebelumnya bahawa Triniti adalah sebuah kepercayaan buta yang tidak memiliki landasan Iman Abraham [Ibrahiim : Islam] sama sekali. Triniti lebih mendekati kepada kepercayaan pagan kaum-kaum terdahulu seperti paganisme Yunani, Romawi, Babylonia, Mesir dan lain-lain. Triniti telah memaksakan diri untuk masuk menjadi dasar bagi agama Abraham [Islam - kerana ia beragam Haniif], sebuah kepercayaan Uniti/Tauhid yang dijadikan landasan untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa yang dikenal dengan Yahweh atau ALLAH.

Seorang pengunjung blog ini pernah mengatakan dalam hujjahnya bahawa Triniti itu telah dikenal oleh masyarakat Yahudi. Dari huraiannya ia mengatakan bahawa Allah itu satu, Allah itu memiliki Kalam dan Roh. Maka jika Allah menciptakan alam semesta maka secara bersamaan Kalam dan Roh-Nya juga menciptakan alam semesta.

Andai memang bahawa Allah, Kalam serta Roh-Nya adalah tidak terpisahkan, maka untuk apa banyak orang membedakan penyebutan-Nya? Disini kami akan membuktikan bahawa Allah, Kalam (Logos; Yesus) serta Roh dalam Triniti bukanlah oknum yang satu melainkan oknum yang berbeza.

Allah dan Kalam (Yesus)

Yesus selalu mengaku sebagai anak manusia, sebagai manusia yang juga dilahirkan oleh manusia.

Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pulalah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini”. (Luqaa 11:30)

Allah bukanlah Yesus sebab Allah bukan anak manusia.

Allah bukanlah manusia, sehingga Ia berdusta bukan anak manusia, sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya?” (Bemidvar 23:19)

Tetapi umat Kristian tetap memaksakan bahawa Yesus adalah Allah kerana Kalam ada bersamaan dengan adanya Allah.

"Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah”. ( Youchanan 1:1)

Sekarang bandingkan ayat yang mengatakan bahawa Yesus adalah anak Allah:

“ Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal”. (Youchanan 3:16)

Bila Allah sama dengan Kalam baik kejadian mahupun kehendak, maka Kalam tidak dapat dikatakan diperanakan oleh Allah. Kerana Allah dan Kalam itu sama-sama tidak bermulaan, tiada yang lebih dahulu dan tidak ada yang terkemudian wujudnya. Nah, jika Yesus adalah anak Allah maka Yesus sudah pasti bukan Allah, kerana Allah yang terdahulu dari Yesus.

Allah (Bapa) dan Roh ( Rouach Hakodesh)

Dalam banyak ayat dalam Alkitab banyak dijelaskan tentang hubungan Allah dengan Roh, tetapi penjelasan itu mengindikasikan bahawa Allah adalah Roh. Ayat tersebut menjelaskan bahawa Allah memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Roh. Kerana Allah ditempatkan sebagai subjek yan mengutus dan Roh sebagai objek yang diutus. Yang mengutus jelas dan harus lebih tinggi dari yang mengutus. Sebagai contoh:

“Sebab siapa yang diutus Allah, Dialah yang menyampaikan firman Allah, kerana Allah mengurniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas”. (Youchanan 3:34)

Disini dikatakan bahawa orang yang diutus oleh Allah (yang dimaksud adalah Yesus), dialah yang menyampaikan firman Allah. Firman apalagi yang akan disampaikan bila Yesus sendiri adalah Firman Tuhan? Dan Allah mengurniakan Roh-Nya, jika Allah mengirimkan Roh, maka Allah tidak sama dengan Roh.

“Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, iaitu Roh Kebenaran". (Youchanan 14:16-17).

Jika Roh sama dengan Bapa maka Bapa tidak dapat mengutus Roh, kerana dengan begitu Roh akan lebih rendah dari Bapa.

Yesus (Kalam) dan Rouach Hakodesh (Roh)

“Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni; tetapi barangsiapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni”. (Luqaa 12:21)

Mengapa ada perbezaan perlakuan kepada Anak dan kepada Roh? Mengapa orang yang melawan Anak manusia bisa diampuni sedangkan yang melawan Roh Kudus harus dihukum. Ini bererti kedudukan Roh adalah lebih mulia dari Kalam, yang mengindikasikan bahawa Roh tidak sama dengan Kalam.

Maka dari huraian diatas, jelas bahawa Allah , Kalam dan Roh yang tergabung dalam Triniti, serta dianggap sebagai oknum yang satu dalam Tauhid adalah sebenarnya tiga peribadi yang berbeza.

“Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al Masih itu putera Allah". Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknati mereka, bagaimana mereka sampai berpaling?” (At-Taubah:30)

“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam" (Al Maidah :17)

=====================================================================
Bukan Meragi Propaganda Perpecahan - Tetapi Hanya Merapi Pemahaman Sejarah Kebenaran
===============================================================

Wallahul muwaafiq ila aqwaamit tooriq

alfaqiir AM
[ Ihsan :- SALAM SHALOM MINISTRY ]
Reaksi:

0 ulasan:

Catat Ulasan

Komentar Anda...

Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.