Khamis, 11 Oktober 2012

AWASI NIFAQ!

Salah satu penyakit rohani yang amat berbahaya ialah nifaq atau kemunafikan. Orang yang memiliki sifat ini disebut munafiq.

Asal makna nifaq ialah menampilkan yang baik sedang hatinya tidak begitu. Munafiq dalam erti popular ialah orang yang berpura-pura, lain di mulut lain pula di hati. Adapun yang dimaksudkan nifaq menurut istilah agama atau syara’ ialah :

"Orang yang menyembunyikan kekufuran dalam hatinya dan menyatakan iman dengan lidahnya”.

Dalam Al-Quran dilukiskan sikap dan identiti orang-orang munafiq ini :

“Dan sebahagian daripada manusia ada yang berkata : ‘Kami telah beriman kepada Allah dan kepada Hari Kemudian’, padahal mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Tuhan dan orang-orang yang beriman, dan tiadalah mereka menipu melainkan kepada diri mereka sendiri; akan tetapi mereka tidak menyedari. Di hati mereka ada penyakit, dan adalah bagi mereka seksaan yang pedih, kerana mereka telah berdusta.” (Surah Al-Baqarah : 9-10)

“Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata : ‘Kami telah beriman’. Tetapi apabila mereka berkumpul dengan pemimpin-pemimpin mereka, mereka berkata : ‘Sesungguhnya kami tiada lain kecuali memperolok-olok mereka’.” (Surah Al-Baqarah : 14)

Identiti dan watak orang munafiq lebih luas didedahkan Allah SWT sebagai sumber pedoman kita dalam Surah Al-Munaafiqun, yang pada pokoknya mengutarakan tentang kepalsuan imannya (ayat 1), menjadikan sumpah sebagai dalih atau helah (ayat 2), hati yang diliputi kabut (ayat 3), ketakutan dan kecemasan (ayat 4).

Munafiq sebagai perosak dikemukakan dalam Surah Al-Baqarah (ayat 11, 12 dan 205), sebagai perusuh - Surah Al-Ahzab (ayat 60), menyalahi janji dan kikir - Surah At-Taubah (ayat 75-76), sinis dan suka mencela - Surah Al-Anfal (ayat 49), takut terbongkar rahsia - Surah At-Taubah (ayat 64), malas solat dan riya’ beramal - Surah An-Nisa’ (ayat 142), ragu-ragu dan tiada pendirian - Surah An-Nisa’ (ayat 143).

Sememangnya amat sukar mengenali orang-orang munafiq itu, kerana kepandaiannya menyembunyikan isi hati (lihat Surah At-Taubah : 101), namun masih ada tanda-tanda yang mengungkapkannya, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW kepada kita :

“Tanda-tanda munafiq ada tiga : 1. Apabila berbicara, ia berdusta, 2. Apabila berjanji, ia menyalahi, dan 3. Apabila diberi amanah, ia khianat.” (H.R Bukhari dan Muslim)

Ada hadith lain yang menyatakan : Apabila dia berbantah, dia keluar dari batas.

Mari awasi nifaq daripada tumbuh di dalam hati kita! Bahayanya banyak, baik pada diri peribadi mahupun masyarakat luas. Berhati-hatilah. Jika kedustaan dan sikap bermuka dua membudaya, maka cepat atau lambat ...kepalsuan itu akan terdedah jua. Suatu keadaan yang mempersempit ruang pergaulan si munafiq itu sendiri. Pihak yang merasa dirugikan akan memutuskan hubungan dengannya dan orang ramai akan memencilkannya. Demikian juga sikap menyalahi janji dan khianat terhadap amanah yang dititipkan kepadanya, berakibat buruk bagi si munafiq itu sendiri.

Sikap suka mengadu-domba, menghasut, membuat-buat kerusuhan, sikap batu api, menabur fitnah, membuat provokasi - gossip dan berita sensasi; yang dimainkan secara sembunyi-sembunyi - lempar batu sembunyi tangan, menggunting dalam lipatan dan menikam dari belakang; jelas semua itu membahayakan dan menimbulkan kerosakan yang parah dalam kehidupan kita.

"Dan di antara manusia, ada orang yang perkataannya dalam hal kehidupan dunia mengkagumkan engkau, dan dia jadikan Allah saksi atas apa yang ada di hatinya. Padahal, dia itu adalah sejahat-jahat musuh. Kerana, apabila dia berpisah, berjalan dia di muka bumi untuk membuat kerosakan padanya dan merosakkan tanam-tanaman serta binatang-binatang ternak; padahal Allah tidak suka kepada kerosakan.” (Surah Al-Baqarah : 204-205)

Terdapat ahli tafsir yang mentafsirkan al-hartsa dan an-nasal (tanam-tanaman dan binatang ternak) dalam ayat tersebut di atas dengan wanita dan keturunan. Dengan demikian orang munafiq yang perkataannya manis dan merayu itu, setelah pergi dia merosakkan kehormatan perempuan-perempuan yang dengan itu rosak pulalah keturunan.

Banyak punca tumbuhnya sifat nifaq dalam peribadi kita. Antaranya, kerana kelalaian kita dalam menjaga cahaya hati dan sikap mengambil mudah urusan hidup beragama.

Sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang selalu waspada terhadap penyakit nifaq, bersungguh-sungguh membersihkan hati dari ditumbuhinya; maka marilah mulai perihatin dengan hati ini sebagai wadah kebaikan dari Ilahi. Hati yang tidak dirawat, lambat laun akan sakit.

Tanah sawah atau tumoon yang tidak dibersihkan dari rerumput yang kecil pun, lambat laun bukan lagi padi yang tumbuh tapi lalang yang akan menggantikannya.

Isnin, 1 Oktober 2012

KULTUM : REZEKI YANG HALAL


Saudaraku…

Kita akan berbicara tentang rezeki. Apa yang dinamai rezeki? 

Rezeki adalah segala sesuatu yang anda perolehi dan dapat anda manfaatkan. Kalau anda tidak dapat memanfaatkannya, maka, itu dalam bahasa Agama tidak dinamai rezeki.

Apa yang anda usahakan dan berhasil dimanfaatkan, itulah rezeki anda. Apa yang diusahakan oleh orang lain, tetapi anda dapat memanfaatkannya, itu juga rezeki anda.

Apa yang anda usahakan tetapi anda kemudian tinggalkan dan tidak dimanfaatkan, maka itu tidak dinamai rezeki. Tetapi itu adalah hasil usaha anda. 

Rezeki, memang ada yang halal dan ada pula yang haram. Begitu pendapat ulama. Namun, betapa pun ALLAH SWT telah menjamin rezeki buat setiap orang, tetapi, itu bukan menunjukkan seseorang itu harus menunggu datangnya rezeki. 

Jaminan rezeki dari ALLAH itu bukan dalam erti mempersembahkan sesuatu yang telah siap untuk anda gunakan. Tetapi, mempersembahkan sesuatu yang menjadi wadah dan sebab untuk anda perolehi rezeki itu. 

ALLAH SWT memberikan kepada manusia dorongan rasa lapar – dorongan untuk memperoleh keindahan, untuk memperoleh kebahagiaan. Semua itu sebahagian dari jaminan rezeki ALLAH SWT. ALLAH Ta’ala menghamparkan bumi dan langit ini, itu juga sebahagian dari jaminan rezeki ALLAH. Sebab itulah, ketika ALLAH berbicara tentang jaminan rezeki-Nya, Dia menyatakan tiada satu binatang melata pun yang tidak dijamin rezeki oleh-Nya. Bahkan, sangat terjamin. Seakan-akan Allah ingin menyatakan bahawa, kalau anda tidak bergerak, anda tidak akan memperolehi rezeki anda.

Disisi lain, jangan pernah menduga bahawa rezeki hanya rezeki berbentuk material. Ketenangan bathin adalah rezeki. Ilmu pengetahuan adalah rezeki. Rumahtangga yang damai – sakinah, adalah rezeki. Bahkan, anak-anak yang mudah diurus dan diatur juga adalah rezeki. Kerana, itu adalah bahagian-bahagian atau perkara yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. 

Demikianlah sedikit makna rezeki yang mestinya kita usahakan untuk kita raih, untuk kita peroleh dengan jalan berusaha sekuat kemampuan kita.

Saudaraku…

Rezeki ini dan pembahagiannya, sungguh membingungkan. Begitu kata banyak pakar. Ada orang yang sedemikian mahir dan pakar dalam bidang ekonomi – yang tahu selok-belok memperoleh rezeki, tetapi penghasilannya tetap terbatas. Namun, ada juga orang yang tidak mengetahui selok-belok ekonomi, tidak tahu tatacara atau yang orang kenali strategi bisnes, tapi hasilnya melimpah. Apa makna itu semua?

Maknanya, bahawa sebenarnya yang mengatur rezeki itu adalah ALLAH SWT. Manusia boleh berusaha, tetapi untuk perolehannya atau hasilnya, banyak sebab yang harus terhimpun. Namun, hanya ALLAH yang dapat menghimpun semua sebab itu, sehingga dapatlah seseorang memperolehi rezekinya.

Anda mungkin pernah melihat orang membuat sarang untuk datangnya burung walit? Burungnya tidak datang. Tetapi, ada orang yang tidak mempersiapkan untuk itu, namun burung tersebut datang – dan rezekinya menjadi banyak.

Maknanya, sekali lagi bahawa ALLAH-lah yang mengatur rezeki. Tetapi sekali lagi, ingat, manusia harus berusaha dan terus berusaha. ALLAH SWT yang mengatur rezeki, kerana kalaulah manusia yang mengaturnya, dia tidak akan adil. Manusia akan serakah. Manusia akan egois. Sehingga, boleh jadi dia tidak akan membahagi atau memberi rezeki itu buat orang lain. Buktinya, bahawa ada sahaja orang-orang yang telah melimpah ruah rezekinya, tetapi masih enggan untuk memberi atau berbagi dengan orang lain, walhal ALLAH SWT telah memerintahkan untuk membantu sesamanya.

Rezeki dijamin ALLAH SWT. Tetapi, manusia harus berusaha!

Abu Miftah 
01-10-2012

Isnin, 24 September 2012

APA PERSIAPAN KITA UNTUK HARI ESOK?

Apa persiapan kita untuk kehidupan hari esok? Atau lebih jelas pertanyaannya ialah – Apakah persediaan yang telah kita persiapkan untuk kehidupan hari akhir kita?

Marilah kita membaca Al-Quran. Disana kita bertemu dengan peringatan ALLAH SWT kepada orang-orang yang beriman – yang tidak lain dan tidak bukan – sebenarnya teguran untuk kita semua.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Surah Al-Hasyr : 18)

Melalui ayat ini, bukankah ALLAH SWT memerintahkan kita untuk memerhatikan apa-apa sahaja yang telah kita perbuat sebagai sebuah persiapan di hari akhirat nanti? Ini bererti, kita disuruh merenung dan bermuhasabah diri – selagi kita masih hidup, atau sebelum datangnya kematian. Kenapa ALLAH SWT memerintahkan demikian? Kerana, memang kehidupan yang sebenarnya adalah nanti di alam akhirat. Tegasnya, kehidupan kita di saat ini hanyalah sementara. Hanya main-main. Hanya senda gurau.

Disebut oleh ALLAH SWT :“Dan Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. dan Sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kalaulah mereka mengetahui” (Al-Ankabuut : 64)

Jadi – Apa yang harus kita persiapkan?

Dalam ayat ke-8 Surah Al-Hasyr sebentar tadi, dengan tegas ALLAH SWT menyuruh kita untuk bertakwa. Bahkan sampai diulang sebanyak dua kali. Bertakwalah, dan bertakwalah. Penekanan ini menunjukkan betapa pentingnya untuk kita bertakwa – atau memelihara diri mengikut lunas agama ISLAM dalam menjalani kehidupan ini. Sebagaimana telah disebutkan tadi, bahawa secara sederhana – takwa – dapat diertikan sebagai upaya kita untuk menjalankan perintah ALLAH SWT dan upaya kita untuk meninggalkan larangan-Nya. Sudah tentu yang diperintahkan adalah berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya. Maka, kerana itulah disebut bahawa – sebaik-baik bekalan adalah takwa.

Seterusnya – Bilakah kita mempersiapkan itu semua?

Jawapannya – untuk kebaikan diri kita masing-masing, maka marilah kita bersiap siaga mulai saat ini juga. Persiapan ini tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh nanti-nanti. Sementara, ramai orang berpendapat, untuk berbuat amal soleh dan soal takwa itu nanti saja kalau kita sudah tua. Ramai anak muda berpendapat, jangan mensia-siakan masa muda untuk menikmati gemerlapnya kehidupan dunia. Saudaraku sekalian – ini adalah pendapat yang keliru!

Kenapa keliru? Ya… kerana tidak seorang pun yang tahu bila akan datangnya kematian. Kematian tidak pilih bulu. Kematian tidak pandang muda atau tua. Kematian yang kita ingin sangat lari darinya boleh terjadi bila-bila masa sahaja. Di mana-mana sahaja. Dan berlaku terhadap siapa-siapa sahaja, jika ALLAH SWT sudah menghendaki.

Soalnya - jika ajal sudah datang, tidak ada gunanya lagi sebuah penyesalan. ALLAH SWT menggambarkan, di hari kebangkitan nanti ramai manusia berdosa akan menyesali perbuatan-perbuatan mereka ketika hidup di dunia, sehingga mereka bersungguh minta dikembalikan lagi ke dunia.

“ Dan, jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata): "Ya Tuhan Kami, Kami telah melihat dan mendengar, Maka kembalikanlah kami (ke dunia), kami akan mengerjakan amal saleh, Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang yakin." (As-Sajadah : 12)

Bagaimanakah kita mempersiapkannya?

Untuk itu, maka marilah kita hargai dan manfaatkan waktu hayat ini sebaik-baiknya. Waktu tidak pernah terulang. Yang dapat terulang adalah aktivitinya, ini pun saat kita masih hidup. Sementara, waktu berjalan terus ke depan. Justeru itu, tanyalah diri - apa yang sudah kita lakukan sebagai caruman atau pelaburan kita untuk akhirat nanti? Jika kita melakukan pelaburan yang baik, maka kita akan memetik hasil yang baik pula. Sebaliknya, andai kita melakukan pelaburan yang jelek dan buruk, maka derita pula yang kita dapat.

Untuk melakukan pelaburan akhirat yang baik ini tidak perlu menunggu adanya waktu lapang, atau menunggu diri kita betul-betul siap. Tapi sebaliknya harus selalu siap, sesuai dengan kemampuan kita.

Jika kita ingin meningkatkan kualiti ibadah, tidak perlu menunggu datangnya masa tua. Jika ingin memberikan sedekah, tidak perlu mengunggu kita kaya. Jika kita ingin menolong orang, tidak perlu menunggu kita mampu. Jika kita ingin menuntut ilmu, tidak perlu menunggu datangnya guru. Jika kita ingin berkarya,, tidak perlu menunggu diri kita siap dan sempurna segala-galanya.

Marilah kita lakukan amal soleh sesegera mungkin dan sebanyak mungkin. Dan lakukanlah semampu yang kita mampu. Kendalikan waktu sebaik mungkin. Jangan sebaliknya waktu yang mengendalikan kita. Tapi ingat! Setiap amal, harus dilandasi niat kerana ALLAH Azza Wa Jalla. Hindari sifat ingin dapat pujian, ingin dapat perhatian, apatah lagi sombong dengan amal yang dilakukan.

Marilah lakukan seikhlas mungkin dan serahkan hasilnya dengan penuh redha kepada ALLAH SWT. Kerana sememangnya, hanya DIA yang Maha menentukan segala-galanya. Semoga bermanfaat. Amiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.

Khutbah Jumaat : Masjid Nurul Iman Tambunan
Tarikh : 21. Sept. 2012
Khatib & Imam : Ust Abu Miftah

Ahad, 22 Julai 2012

REFLEKSI IMAN DAN UKHWAH DI BULAN RAMADHAN

Assalaamu'alaikum WTB...

Firman Allah Ta'ala :

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara"
(Surah Al-Hujurat : 10)

Saudaraku...

Ini bermakna bahawa keimanan sejati hanya akan wujud dengan adanya tali persaudaraan yang sebenar. Persaudaraan murni tidak akan bermakna jika seseorang Muslim tidak pernah mahu ikut merasai kesedihan dan penderitaan saudaranya.
Seorang Muslim adalah salah satu bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh ummat yang hidup. Ummat adalah tempat dia berpijak dan sebagai titik tolak baginya untuk mengorak langkah ke hadapan dan sebagai sumber kekuatan semangat perjuangannya.

Ia berjuang dan berusaha untuk sentiasa memberikan khidmat terbaik kepada ummatnya; merasa bahagia dan gembira dengan kegembiraan dan kebahagiaan, dan sebaliknya ikut merasai sedih dan duka dengan kesedihan yang dialami ummatnya.

Dalam kaitan ini, baginda Nabi Muhammad SAW telah dengan tepat sekali melukiskan keadaan dengan sabdanya :

"Seorang Mukmin dengan Mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan, di mana satu sisi saling memperkukuhkan sisi yang lain." Kemudian beliau mengisyaratkan dengan merapatkan kesemua jari-jemari kedua belah tangannya" (Hadith Riwayat Imam Al-Bukhari)

Firman Allah SWT yang bermaksud :

"...dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, kemudiannya Allah memperbanyak bilangan kamu..." (Surah Al-A'raf : 86)

Saudaraku...
Demikianlah bilangan dan jumlah yang banyak adalah merupakan salah satu unsur dan faktor kekuatan serta kebanggan bagi sesebuah ummat, kerana mereka dapat bergabung tenaga, fikiran dan kemampuan untuk mewujudkan tenaga dan impak yang besar.

Justeru itu, untuk mewujudkan tenaga besar - keikhlasan dan keyakinan terhadap Islam lebih diutamakan dari yang lain. Jika tidak mampu menjelmakan Al-Islam di dalam semua aspek kehidupan, lantas bagaimana mungkin mereka akan menjadi contoh teladan dan ikutan bagi yang lainnya untuk mewujudkan ukhuwah? Kerana orang atau ummat yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mungkin dapat memberikan apa-apa pula kepada orang lain.. Bagaikan si buta yang menuntun jalan bagi si celik - pastilah si celik tersebut akan mendapat kemalangan kerana mahu ditunjuk jalan oleh si buta!

Oleh kerana itu, menjadi kewajipan dan tanggungjawab seluruh kaum Muslimin untuk melaksanakan ajaran Al-Islam secara 'Kaaffah' iaitu menyeluruh dan sempurna, agar mereka beroleh kelayakan untuk menjadi pemimpin ke atas ummat yang lain di suatu saat nanti.

"Mudah-mudahan kita tergolong di dalam kelompok orang-orang Mukmin yang sejati dengan menjadi lebih prihatin kepada saudara Muslim yang lain"

*** Ingatlah! Iman & Ukhwah Itu Saling Mengikat***
 
Abu Miftah
02 Ramadhan 1433 H