Jumaat, 15 April 2016

BUAH KESABARAN

By Ustaz Abu Miftah   Posted at  11:29 PG   No comments
"Buah Kesabaran"
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ   


Saudaraku,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta’ala atas segala kurnia, hidayah dan berjuta kenikmatan tak terhingga yang telah Dia anugerahkan kepada kita semua.

Solawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan semua orang yang mengikutnya hingga hari kemudian.

Selanjutnya marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa Ta’ala dengan sebenar-benar takwa, iaitu dengan menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya.

Saudaraku,

Jika keimanan itu laksana burung, maka jiwa kita akan terbang menuju ke hadirat Allah SWT dengan dua sayap yang kukuh, iaitu sayap syukur dan sayap sabar.

Hakikat sabar adalah teguh dan kukuh mempertahankan jiwa untuk selalu berada pada ketentuan syariat Allah SWT, dengan tetap menjalankan ketaatan dan menahan diri dari larangan serta berlapang dada pada setiap ketentuan ujian dari Allah SWT.

Maka orang yang bersabar akan senantiasa teguh dan selalu menambah kekuatan tenaga jasmani dan rohaninya untuk meningkatkan amal ketaatan, terus mengukuhkan dan menambah tekun amal ibadah dan amal shalih mereka. Allah SWT berfirman :


Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.” (Ali Imran: 200).

Saudara,

Itulah hakikat kesabaran yang intinya adalah teguh bertahan sekukuh-kukuhnya dalam memperkuat jiwa, kemudian memperjuangkan segenap kemampuan jiwanya itu dalam menempuh keridhaan Allah SWT, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi laranganNya dalam kondisi apa pun.

Maka marilah kita memohon tambahan kukuhnya kesabaran itu dengan menambah ilmu tentang keutamaan kesabaran dan menambah kokohnya iman kita tentang sifat, anugerah dan janji-janji Allah SWT serta kehidupan dan balasan di akhirat kelak.

Jumaat, 1 April 2016

Nabi ‘Isa Islam VS Nabi ‘Isa Kristian (a.k.a. Tuhan Yesus)

By Ustaz Abu Miftah   Posted at  8:57 PG   No comments
 Nabi ‘Isa Islam VS Nabi ‘Isa Kristian (a.k.a. Tuhan Yesus)

Di dalam dunia ini ada dua jenis ‘Isa, iaitu:
(a) ‘Isa versi Islam
(b) ‘Isa versi Kristian
‘Isa versi Islam merupakan seorang manusia 100%. Baginda hanya merupakan seorang nabi. Baginda tidak dibunuh dan disalib. Al-Quran telah menjelaskan hal ini dengan nyata:
“Dan kerana ucapan mereka : ‘Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, ‘Isa anak Maryam, Rasul Allah’, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya…” ( Surah An-Nissa: 157)
‘Isa versi Kristian adalah manusia/tuhan Yesus yang telah mati dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kitab Injil ada memberitakan hal ini:
“Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati….” (Yohanes 19:33)
“Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu….”(Matius 27:58-59)
Lantaran terdapat dua versi Nabi ‘Isa dalam dunia ini, maka umat Islam perlulah mengetahui siapakah yang akan hadir pada akhir zaman ini, sama ada ‘Isa versi Islam atau ‘Isa versi Kristian?

Soalan: Menurut Islam siapakah Nabi ‘Isa yang akan hadir di akhir zaman nanti?
Jawapan: Pertama sekali, kita perlu faham bahawa Al-Quran telah mengajar kita bahawa
1. Allah adalah Tuhan semesta alam (Surah Al-Fatihah, ayat 1)
2. Allah itu tunggal, bukannya tritunggal/triniti (Surah Al-Ikhlas, ayat 1)
3. Allah tidak beranak atau diperanakkan (Surah Al-Ikhlas, ayat 3)
4. Tiada satu pun yang menyerupai-Nya (Surah Al-Ikhlas, ayat 4)
Kedua, kita perlu memahami pengakuan Nabi ‘Isa di dalam Al-Qur’an bahawa baginda bukanlah Tuhan Allah:
“Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: Hai ‘Isa putera Maryam, adakah kam mengatakan kepada manusia: ‘Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?’. ‘Isa menjawab: ‘Maha Suci Engkau (ya Allah), tidaklah patut bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku katakan demikian, maka tentu Engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tiada mengetahui apa yang ada pada diri (Zat) Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui segala perkara yang ghaib.'” (Surah Al-Maidah: 116)
“Aku [‘Isa Al-Masih] tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku, iaitu: Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu dan aku menjadi saksi atas mereka, selama aku hidup bersama mereka, Tatkala Engkau mewafatkanku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkau menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu.” (Surah Al-Maidah: 117)
Jadi siapakah Nabi ‘Isa yang akan muncul di akhir zaman menurut Al-Quran dan Al-Hadis? Sudah tentu Nabi ‘Isa versi Islam, Rasul Allah, manusia 100% dan bukannya tuhan, kehadirannya adalah untuk membersihkan dirinya daripada dipertuhankan oleh orang-orang kafir. Inilah yang dimaksudkan dalam Al-Quran yang berbunyi:
“Ingatlah ketika Allah berkata: ‘Ya ‘Isa, sesungguhnya Aku mengangkat engkau dan meninggikan (derajat) engkau kepada-Ku dan menyucikan engkau dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikut engkau di atas dari mereka yang kafir, sampai hari kiamat….'” (sebahagian dari terjemahan Surah Ali-Imran:55)
Soalan: Adakah ayat ini menunjukkan orang Kristan sekarang ini di atas orang yang kafir kerana mereka adalah pengikut Nabi ‘Isa versi Kristian?
Jawapan: Sila perhatikan ganti nama Nabi ‘Isa ditulis dalam huruf kecil yang bermakna dia manusia. Dan perlu anda ketahui bahawa kaum Kristian tidak menulis terjemahan ayat itu hingga tamat bacaan kerana takut pendustaan mereka terbongkar. Akhir ayat itu menegaskan bahawa pada akhirnya Nabi ‘Isa dan sekalian manusia akan kembali kepada Allah , dan Allah-lah yang akan menjadi Hakim di Hari Kiamat. Hujung ayat itu berbunyi:
“‘…Kemudian tempat kembalimu hanyalah kepada-Ku, lalu Aku hukum antara kamu tentang apa-apa yang kamu perselisihkan.'”. (Surah Ali Imran :55)
Soalan: Sila jelaskan lebih lanjut mengenai persoalan Nabi ‘Isa versi Islam yang dinyatakan di dalam Surah Ali Imran?
Jawapan: Allah mengajar Nabi Muhammad dan umat manusia mengenai kejadian Nabi ‘Isa di dalam Surah Ali Imran yang berbunyi:
“Demikianlah Kami bacakan kepada engkau (ya Muhammad) beberapa ayat dan Kitab yang hakim (berisi hikmah)” (Surah Ali Imran: 58)
“Sesungguhnya umpama (kejadian) Isa disisi Allah, seperti (kejadian) Adam, Allah jadikan dia dari tanah, kemudian Allah berkata kepadanya: ‘Jadilah engkau’, maka jadilah ia”. (Surah Ali Imran: 59)
Soalan: Jadi itu bermakna hadis-hadis Nabi Muhammad dan syarahan ulama-ulama Islam adalah merujuk kepada Nabi ‘Isa versi Islam?
Jawapan: Benar, sudah tentulah ia merujuk kepada Nabi ‘Isa versi Islam
Soalan: Bagaimanakah dengan hujah-hujah kaum Kristian yang berlandaskan kitab Injil?
Jawapan: Kita tidak perlu khuatir dan menyusahkan fikiran kita dengan memikirkan hujah-hujah dari kitab Injil kerana kitab Injil telah dibuktikan korup, menyeleweng, hilang keaslian dan bercampur antara ayat yang haq dan ayat yang batil. Buktinya kaum Kristian tidak berpuas hati dengan hanya menyelewengkan kitab Injil dan cuba pula hendak menyelewengkan kitab suci Al-Quran. Contohnya dalam kes ayat 55, Surah Ali Imran tadi.
Kesimpulan: Al-Quran, Al-Hadis dan ijma’ ulama Islam tidak pernah bersetuju bahawa Nabi Isa yang diceritakan dalam al-Quran merupakan Yesus Kristus, tuhan orang Kristian. Perlakuan orang Kristian memalsukan ayat Al-Quran yang tersebut di atas untuk tujuan menghalalkan ajaran agama mereka ini tidak ubah seperti meletakkan tanda halal pada makanan yang tidak halal bagi umat Islam. Contohnya kejadian penggunaan enzim lemak khinzir di dalam produk Ajinomoto keluaran Indonesia. Di luar kulit mereka gunakan simbol Islam iaitu halal tetapi hakikatnya produk itu telah tercemar!
Firman Allah :
“Segolongan di antara orang-orang Ahli Kitab bercita-cita hendak menyesatkan kamu, dan tiadalah mereka menyesatkan (orang lain), hanya diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyedarinya.” (Surah Ali-Imran: 69)
 SUMBER : http://malay.bismikaallahuma.org/nabi-isa-islam-vs-nabi-isa-kristian-aka-tuhan-yesus

Rabu, 30 Disember 2015

Santapan Rohani

By Ustaz Abu Miftah   Posted at  8:14 PG   No comments
Apabila kita melakukan sesuatu amalan, usahlah bermegah-megah kepada yang lain, cukuplah kita dan Allah mengetahuinya.
# Santapan Ruhi

Orang yang sengaja menyorokkan kebenaran adalah orang yang lemah. -
Prof. Dr. Hamka

Hendaklah kamu bermohon dengan kesungguhan hati sebab Allah berbuat segala apa yang dikehendakiNya.
(HR Bukhari)

Jumaat, 20 November 2015

ILMU NERACA AMAL

By Ustaz Abu Miftah   Posted at  12:11 PTG   No comments
Assalaamualaikum WTB...

Saudaraku Sekalian,

Alhamdulillah. Syukur dan tahmid kita tujukan kepada-Nya yang sentiasa melimpahkan nikmat dan ke'afiatan. Kita masih diberikan kesempatan oleh-Nya untuk menjalani liku-liku kehidupan ini. Hari ini, sekali lagi kita semua dapat bertemu (walau hanya di alam maya) dengan satu tujuan; kerana Allah SWT dan kerana ikatan Ukhuwwah Islaamiyyah...

Awal kesempatan ini, AM serukan pada diri ini dan pada saudaraku sekalian; marilah kita sama-sama pertingkatkan nilai amal-amal ibadah kita. Marilah kita pertautkan rasa kasih dan sayang sesama kita. Binalah persefahaman yang setara agar terbentuk kesatuan. Mudah-mudahan jiwa kita semua dipenuhi rasa unggul dan manisnya nikmat  taqwa kepada Allah SWT. Kita bertemu kerana Allah Azza Wajalla dan akhirnya berpisah juga kerana Allah SWT Sang Maha Rahiiim...

Saudaraku Sekalian,

Allah Azza Wajalla di dalam Al-Quran banyak menyebut dan memasyhurkan kelebihan-kelebihan ilmu dan kedudukan mereka yang berilmu. Dalam sepotong ayat yang terkenal, Allah SWT berfirman :

"... Allah SWT meninggikan beberapa darjat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan juga orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan..." (Surah Al-Mujaadilah : 11)

Ilmu yang disebut  di sini adalah umum. Meliputi ilmu Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. Tetapi nilai ilmu yang terbaik adalah segala ilmu yang mampu mengubah pandangan manusia seluruhnya kepada erti hidup sebenar iaitu Cara Hidup Beragama - Akidah & Ibadah dan Cara Hidup Bersosial - Akhlak & Muamalah.

Ilmu yang terbaik ialah yang mampu membawakan manfaat secara seimbang kepada yang memiliki ilmu dan juga kepada orang lain di sekitarnya. Bagaimanapun tingginya jenjang pembelajaran seseorang, tetapi tingkat ilmunya itu tidak memberikan manfaat dan faedah positif, baik kepada pemiliknya mahupun orang lain; malah mengundang kerosakan, maka itu tidak akan membawa erti.

Saudaraku Sekalian,

Rasulullah SAW di dalam sebuah hadith diriwayatkan berpesan :

"Belumlah dianggap seorang itu alim (yang berilmu), sehinggalah ia mengamalkan ilmunya... 

Ilmu yang sedikit tetapi memadai lalu diamalkan, itu lebih bermanfaat dan bermakna daripada ijazah bergulung, tetapi tidak mampu membentuk jiwa berTuhan...

Justeru itu, dada ini perlu diisi penuh dengan ilmu! Sebab... segala permasalahan hidup, baik kecil apatah lagi yang besar dan rumit mesti memerlukan penyelesaian dan pemecahan. Mana mungkin kita mampu menangani masalah yang mendatang silih berganti hanya dengan bekal ilmu yang begitu-gitu sahaja...

Soalnya, menuntut ilmu adalah dengan pelbagai kaedah dan cara... menuntut ilmu juga adalah kerja yang harus dilakukan dengan serius sepanjang hayat kita.  Cuma.. sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Saudaraku Sekalian,

Rasulullah SAW mengingatkan kita :

"Seseorang itu dapat ditangani (dibentuk) menjadi seorang alim dan berilmu, selama ia masih terus belajar. Apabila ia menyangka bahawa ia sudah serba tahu, maka sesungguhnya orang itu adalah dianggap jahil..."

Dalam hadith yang lain, Baginda SAW juga mengingatkan kita dengan tegas :

"Sesiapa yang bertambah ilmunya, akan tetapi tidak bertambah hidayah (petunjuk) yang dimilikinya, maka ia akan semakin jauh dari Allah Azza Wajalla..."
 
Saudaraku Sekalian,

Sehubungan itu, ilmu adalah bekal menempuh persoalan hidup yang terpenting. Malah, belum sempurna ibadah seseorang selagi ibadahnya itu tidak diimbangi dengan ilmu yang berkaitan...

Bahkan, berapa ramai di antara kita yang kerugian ketika beribadah kepada Allah SWT, hanya kerana kurangnya ilmu. Namun, yang paling kita takuti ialah kalau kita tekun beribadah atau beramal tapi tanpa dilandasi ilmu. Maka, akibatnya ia sesat tidak berkesudahan. Niatnya tentu murni, tetapi, kaedah dan cara tidak benar. Akhirnya, bukan manfaat kebaikan yang diperolehi, tetapi kerosakan yang ditempuh...

Oleh kerana itu, marilah kita bermohon semoga kita semua tergolong orang yang mencintai ilmu, cinta akan kebaikan dan kebenaran sekaligus.  Dengan ilmu, kita akan lebih positif, ufuk fikiran yang luas, memiliki kematangan dan kewarasan pertimbangan serta jauh daripada zulumat kejahilan... 

Aminnn

Selasa, 28 Julai 2015

LANGKAH MEMANIFESTASIKAN TAQWA DI HARI LEBARAN

By Ustaz Abu Miftah   Posted at  9:01 PG   No comments
Hidup Laksana Satu Jalan, Berlembah Ngarai Dan Likuan, Penuh Onak Duri Merintang, Hidup Memang Penuh Tentangan, Tetapi Inilah Suratan, Berlaku Bagi Tiap Insan, Hidup Adalah Pengabdian, Pengabdian Kepada Tuhan...


Assalaamualaikum WTB...

Saudaraku sekalian ;

ALLAH Azza Wa Jalla menggariskan dalam Al-Quran, Surah Ali Imraan - ayat 102 :
“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.”

Bahkan Allah Azza Wa Jalla juga menegaskan dalam Surah Al-Hujuraat - ayat 13 :
“Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan se-orang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

Saudaraku Yang Budiman ;

 Kata “taqwa” berasal dari bahasa Arab yang merupakan akar kata dari “al-Wiqayah” atau “al-Wiqwa” yang bererti alat pelindung kepala atau perisai untuk menghindari diri dari sesuatu yang ditakuti dan membahayakan dirinya. “At-Taqwa” adalah bentuk mashdar yang ertinya “al-Itqaa” iaitu membuat perlindungan. Sedangkan menurut para ahli hakikat, taqwa bererti memelihara diri dengan jalan taat kepada Allah Azza Wa Jalla atau menjauhi semua yang dilarang-Nya sehingga tetap terlindungi.

Taqwa dalam taat bererti ikhlas ketika melaksanakan perintah Allah. Sedangkan taqwa dalam maksiat ialah dengan menjauhi setiap yang dilarang-Nya. (At-Ta’rifat, Al-Jarjany : 65)

Pengertian Taqwa yang paling sederhana ialah sifat dan sikap ketaatan mukmin terhadap syariat Allah Azza Wa Jalla iaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi setiap yang dilarang-Nya. Maksudnya, seseorang disebut bertaqwa (muttaqin) apabila ia mampu menguasai diri dengan selalu menjalankan kebaikan serta memelihara diri dari perbuatan keji dan munkar.

Saudaraku Yang Dikasihi ;
 
Dengan merujuk pada pengertian taqwa di atas, maka aplikasi dari taqwa ini ialah berhati-hati dan selalu memperhitungkan setiap amal perbuatan yang akan dilakukan, apakah bertentangan dengan titah-Nya atau tidak.

Demikian halnya dengan seorang yang bertaqwa, kesan dari perbuatan taqwanya ialah memperoleh kebahagiaan hakiki disebabkan kesabaran dalam mempertahankan nilai ketaqwaannya. 

Firman Allah SWT : “....Sesiapa yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar (dari kesulitan) dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka...” Surah At-Tolaaq - ayat : 2-3.

Saudaraku Yang Baik ;

Justeru, bermula 1 Syawwal yang sepatutnya ditandai dengan 'kembalinya seorang hamba kepada fitrah yang suci - zahir dan bathin', maka sewajarnya kuantum 'Taqwa' telah sedari awal menjadi pengukur langkah kita... 

Marilah bersama-sama mewujudkan natijah taqwa dalam setiap saat, masa, tempat dan keadaan kita. Baik dikala kita sihat, mahu pun dikala sakit... Baik dikala sunyi, mahu pun dikala sibuk.. Baik dikala gembira, mahu pun dikala sedih.. Baik dikala ramai, mahu pun di kala sendirian... 

Marilah menjadi hamba Allah Azza Wa Jalla yang memiliki jati diri - taqwa - dalam setiap saat dan keadaan. Hamba Allah SWT yang bertaqwa di musolla, mahu pun di tempat kerja... Hamba-Nya yang bertaqwa di ruang sujud, mahu pun bertaqwa di gedung rezeki... 

Bahkan... manifestasikanlah taqwa disegenap ruang kehidupan kita secara utuh dan secara konsisten. Inilah komitmen kita. Inilah usaha kita... 

Saudaraku... Jadilah hamba Rabbani. Dan jangan jadi hamba Ramadhani...

Isnin, 13 Julai 2015

MENJEMPUT REDHA ILAHI DI PENGHUJUNG RAMADHAN...

By Ustaz Abu Miftah   Posted at  9:21 PG   No comments
"Wahai orang yang beriman! Bersabarlah kamu (menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan), dan kuatkanlah kesabaran kamu (lebih daripada kesabaran musuh, di medan perjuangan), dan bersedialah (dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan) serta bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu berjaya (mencapai kemenangan)." 
(Surah Ali Imraan : 200)
___________________________________________________________________________________

Alhamdulillah...

Hari ini merupakan hari yang ke-26 ummat Islam di negara kita berpuasa. Maknanya, hari ini juga merupakan malam ganjil. Malam yang ke-27. Di antara malam-malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadhan yang mulia ini. Bagi ummat Islam yang inginkan kelebihannya, maka malam-malam ganjil di 10 terakhir inilah yang menghimpunkan pencarian mulia tersebut.

Saudaraku yang dikasihi...

Malam Al-Qadar atau lebih dikenali sebagai Lailatul Qadar. Malam yang istimewa. Malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam turunnya ayat-ayat cinta Ilahi buat semua insani. Malam Al-Qadar yang nilai amal padanya lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang diimpi-impikan oleh semua insan pencari redha Allah SWT. Malam yang dijanjikan. Malam beriring para malaikat dan Ar-Ruh padanya, dengan izin-Nya untuk mengatur segala urusan. Malam penuh apresiasi sehingga fajar menjelang...

Saat ketikanya menjadi sebahagian rangkaian rahsia Ilahi. Menguji kemampuan insani. Apakah kita benar-benar istiqomah kerana-Nya, atau memang hanya untuk meraikan keramaian orang yang berlumba-lumba untuk mencari Lailatul Qadar.. 

 Saudaraku yang dikasihi...

Kerana itu, istiqomah-lah... bersabarlah dalam mencari keredhaan-Nya yang kekal. Menjelang penghujung Ramadhan ini, tambahkanlah kesabaranmu... Sentiasalah bersiap siaga diperbatasan waktu. Kerana 'musuh-musuh iman' yang sedang dibius akan segera bangkit untuk membujuk mu, kala waktu kepompong Ramadhan-mu semakin pecah. Teruslah meresapkan nilai taqwa dalam jiwamu. Sematkan erat didikan puasamu disegenap relung kalbumu... mudah-mudahan perisai puasa kali ini benar-benar ampuh, kukuh dan tahan daya. Moga kita diizinkan-Nya, bersama-sama orang yang berjaya hakiki.. 

Subhaanallahil Aziiim... Maha Suci Allah Yang Agung... 

Sesungguhnya, Lailatul Qadar itu adalah bukti cinta dari Ilahi... Lailatul Qadar itu adalah wasilah. Lailatul Qadar itu adalah targhib dari Ilahi buat para pencari Kemanisan Iman (Al-halaawatul Iiman).. Lailatul Qadar adalah pemacu daya para saalik menuju TAQWA, dikala semangat mujahadah semakin hanyut berdepan arus deras lebaran yang menjelang... 

Saudaraku yang dikasihi...

Semoga ufuk kefahaman beragama kita semakin matang, selari dengan bertambahnya nikmat umur yang dititipkan Ilahi.. Marilah kita sama-sama mengorak langkah yang lebih mantap dalam kembara panjang menjejaki Taqwa dan Redha Ilahi... 

Ingat saudara... dikala kita keluar dari Madrasah Ramadhan bagaikan kupu-kupu indah merayap dan terbang bebas dari kepompongnya, 'tangan-tangan nakal' akan siap menangkap kita dengan jaring-jaringnya. Semoga nanti kita dapat memanfaatkan segala kekuatan, ilmu dan ilham yang telah diperoleh melalui kepompong Ramadhan yang berlalu...

Menjelang penghujung Ramadhan, sabarlah dan tetaplah bersabar... bersiap siagalah dan bertaqwalah... Ingat sekali lagi! Ramadhan adalah wasilah... Solat adalah wasilah... Zakat adalah wasilah... Qiamullail adalah wasilah.. bahkan Lailatul Qadar pun adalah semata-mata wasilah... untuk kita sampai ke hadrat Allah Azza Wa Jalla... 

Mari bersama menjemput redha Ilahi di penghujung Ramadhan Al-Mubaarak ini...

Salam Kasih Buat Semua....

Jumaat, 10 Julai 2015

PENGHAFAL AL-QURAN

By Ustaz Abu Miftah   Posted at  10:31 PG   No comments
Imam Bukhari RA berkata :

Telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibn Yusuf ; Telah mengkhabarkan kepada kami Malik, dari Nafi', dari Abdullah ibn Umar RA, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda :

"Sesungguhnya perumpamaan para penghafal Al-Quran adalah seperti seorang yang memiliki Unta yang terikat. Jika ia selalu menjaganya, maka ia pun akan selalu berada padanya, dan jika ia melepaskannya, nescaya akan hilang dan pergi".

Pesan-pesan Hadis :

1. Sesuatu yang mendapatkan perhatian penuh akan berdampak positif.
2. Cara menjaga hafalan Al-Quran adalah denganmengulang-ulang bacaan hafalannya tersebut.
3. Mengajarkan ilmu dengan metode analogi adalah salah satu bentuk metode pengajaran yang diterapkan oleh Rasulullah SAW.


Jumaat, 13 Februari 2015

SARIKATA PESAN AL-MARHUM TUAN GURU NIK ABDUL AZIZ NIK MAT

By Ustaz Abu Miftah   Posted at  10:26 PG   No commentsSurah Al-Ahqaf : 13 - Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata: "Tuhan kami ialah Allah", kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul (dengan pengakuan iman dan tauhidnya itu), maka tidak ada kebimbangan (dari sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita.

 Assalaamualaikum WTB...

12.02.2015 (Khamis), pukul 9.40 malam - Malam Jumaat : Ummat Islam khususnya di negara kita Malaysia yang tercinta ini kehilangan seorang tokoh sekaligus peribadi yang sangat dihormati lagi disayangi iaitu Tuan Guru Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat (TGNA). TGNA menghembuskan nafas yang terakhir dipangkuan keluarga tercinta. 

Kepergian beliau merupakan kehilangan yang tidak tergantikan. Sikap istiqomahnya dalam semua sisi kehidupan merupakan ekspresi iman yang utuh. Perjalanan hidupnya merupakan warna-warni pesona Al-Quran dan Sunnah Rasulullah...

Berita ini hanya saya peroleh daripada group-group whatsapp selepas subuh tadi (13.02.2015 - Jumaat) .  Subhaanallah... Malam tadi sebelum tidur, saya membaca buku tulisan Al-Marhum TGNA yang bertajuk : BICARA INI DEMI ILAHI... Sungguh sangat menginsafkan... Saya dapat merasai dari setiap patah kata tulisannya, betapa TGNA sudah cukup bersedia untuk menghadap ILAHI...

Berikut saya nukilkan petikan Sarikata Al-Marhum TGNA dalam buku BICARA INI DEMI ILAHI...


 1.    Usia adalah nikmat yang akan ditanya oleh ALLAH SWT. Semakin bertambah usia kita, ertinya semakin banyak persoalan yang perlu dijawab di hadapan-NYA. Marilah kita menjadikan kehidupan yang dipinjam ini sebagai saksi bahawa kita telah melakukan amalan soleh selama hayat dikandung badan.
2.    Setiap tahun, kita melihat kumpulan jemaah haji yang pergi dan pulang dari Tanah Suci. Kita berkata Alhamdulillah… sebaik jemaah haji yang berangkat meninggalkan tanah air itu selamat pulang semula di kampong halaman. Namun, sedarkah kita bahawa akan tiba suatu saat nanti di mana kita pula dihantar pergi dan tidak akan kembali lagi?
3.    Begitu juga setiap kali tiba cuti sekolah dan cuti perayaan, kita melihat anak-anak berduyun-duyun pulang ke kampong. Alhamdulillah. Tapi sedarkah kita, bila tiba di akhirat kelak, tiada lagi peluang untuk kita pulang ke desa tercinta? Kita akan kekal di sana. Tiada lagi rayuan dan permintaan untuk kembali semula walau sedetik Cuma.
4.    Orang Kelantan tidak lagi boleh balik ke Kelantan. Orang Kedah tidak boleh lagi balik ke Kedah. Orang Johor tidak boleh lagi balik ke Johor… (Orang semenanjung tidak boleh lagi balik ke semenanjung. Begitu juga….) semuanya akan kekal di akhirat tanpa dapat pulang semula. Oleh itu, beringat-ingatlah sebelum tiba masanya kita tidak dibenarkan pulang atau kembali lagi… ITULAH SAAT KEMATIAN!
5.    Kita sering berhadapan dengan saat kematian ahli keluarga, kenalan atau sahabat handai. Sedarkah kita… hari ini kita yang solatkan jenazah orang, tetapi suatu hari nanti, akan tiba masanya, orang lain pula yang akan solatkan jenazah kita.
6.    Seringkali kita mendengar apabila berlaku kematian, ia disebut sebagai ‘tamatlah riwayatnya’. Sebenarnya riwayat si mati tidak tamat. Tapi baru sahaja bermula episode baru iaitu pembalasan terhadap amalannya sewaktu di dunia. Suatu masa nanti, kita juga akan dibalas perbuatan kita di dunia walau sebesar mana pun pangkat yang dimiliki.
7.    Ingatlah,… setelah mati kelak, tiada apa yang akan kita bawa selain amalan. Ketika itu, kita sudah tidak mampu melakukan apa-apa kerana masanya sudah tamat. Tiada apa lagi yang boleh dilakukan kecuali menanti perbicaraan dan hukuman, apakah nasib kita di sana kelak…
8.    Marilah berpegang pada tali ALLAH sedaya upaya kita. Jika pergi ke tempat yang belum pernah kita sampai, kita akan cuba berusaha untuk mengekori kereta yang dipandu oleh pemandu yang biasa ke tempat tersebut. Andai terpisah jauh sehingga bayangnya tidak kelihatan lagi, sudah tentu kita berasa runsing kerana bimbang tersesat jalan.
9.    Demikian juga dengan perjalanan kita ke akhirat. Hendaknya kita mengekori rapat panduan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW iaitu Al-Quran. Jika kita jauh dari Al-Quran, sepatutnya kita berasa risau dan gundah gulana. Apakah kita akan sampai ke akhirat nanti dengan selamat?
10.  Apabila tiba saat kematian dan kita pula dalam perjalanan menuju ke kampong akhirat, ketika itu sudah tiada guna sebarang milik kita di dunia ini. Usah ditanya lagi, apa milik kita? Semuanya tidak akan dapat membantu kecuali amalan. Tidak kira apa taraf kita; jawatan, pangkat dan kebesaran telah tiada gunanya.
11.  (Kata Al-Marhum TGNA ) : Begitu juga saya. Apabila saya mati, gelaran Dato Bentara Setia sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya tinggal nama (NIK ABDUL AZIZ). Begitulah juga gelaran-gelaran lain. Tan, Tun kesemuanya tidak ada lagi. Apa yang tinggal hanyalah amalan. Justeru, kita perlu segera jadikan amalan kerja di dunia ini menjadi pahala di sisi ALLAH kelak.
12.  Hargailah denyut nafas yang dipinjamkan-NYA. Sesungguhnya, nyawa yang dianugerahkan umpama bateri pada sebuah kereta. Tanpa bateri, kereta tidak akan dapat dihidupkan. Ada bateri yang menunjukkan tanda untuk rosak. Ada juga yang tiba-tiba sahaja rosak. Begitulah nyawa kita; adakala tanpa tanda, kita dipanggil ILAHI.
13.  Hidup kita ini regunya mati. Seperti pagi regunya petang. Dunia regunya akhirat. Regu syurga adalah neraka. Semua yang ALLAH cipta ini ada regunya. Yang tiada regunya hanyalah ALLAH sahaja.
14.  Sedarilah… kita semua adalah tetamu. Apabila disebut sebagai tetamu, ertinya kita menumpang sesuatu yang bukan milik kita. Maka kita tidak boleh memandai-mandai melakukan apa (sahaja) yang kita mahu.
15.  (Kata Al-Marhum TGNA ) : Saya sendiri, sebagai Menteri, jika datang ke rumah tuan puan sekalian, maka tidaklah boleh saya melakukan sesuka hati apa yang saya mahu, kerana saya adalah tetamu. Begitu juga, kita sebagai tetamu ALLAH di muka bumi ini.
16.  (Kata Al-Marhum TGNA ) Inilah pesan saya buat semua. Marilah kita gunakan usia yang masih berbaki ini untuk mentaati-NYA. Usia kita ini tidak lama. Sekejap sahaja. Setiap hari, kita semua sedang dalam perjalanan menuju untuk bertemu ILAHI.
17.  (Kata Al-Marhum TGNA ) : Sebagai seorang pemimpin, saya percaya kita perlu mendidik rakyat sehingga apa yang dipraktikkan dalam kehidupan sama dengan apa yang kita sebut di dalam masjid. Seandainya di dalam masjid, kita tunduk sujud kepada ALLAH, maka di luar juga kita perlu melakukan yang sama.
18.  Kita turun ke laut, perlu sujud pada ALLAH sama dengan kita di masjid. Kita berniaga pun kena sama dengan kita di dalam masjid. Ini tidak lain dan bukan hanyalah kerana TUHAN kita di dalam masjid itulah TUHAN kita semasa mencari makan di pejabat, di rumah, ( di kebun ) dan di mana sahaja.
19.  Hidup ini saling tumpang menumpang. Di situlah lahirnya syukur kita pada ALLAH. Sedarlah, pada sepinggan nasi yang kita makan, di situlah ada nasi yang diusahakan oleh petani, ada ikan yang dicari oleh nelayan, ada ayam yang dipelihara oleh penternak. Bayangkan, betapa banyaknya pihak yang bekerja untuk memberikan sepinggan nasi pada kita. Alangkah kerdilnya kita ini di bumi ALLAH.
20.   Hiduplah seperti yang ALLAH mahukan. Dan, bekerjalah seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Ingatlah segala hokum-hakam yang telah ditetapkan-NYA. ( Memelihara diri dalam soal ) Halal dan haram ( itulah ) merupakan antara punca keberkatan hidup. Moga kita sentiasa dalam rahmat kasih saying-NYA….

AL-FAATIHAH

Back to top ↑
Connect with Us

What they says

© 2013 Jurnal I Abu Miftah. WP Mythemeshop Converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.