Selasa, 28 Julai 2015

LANGKAH MEMANIFESTASIKAN TAQWA DI HARI LEBARAN

Hidup Laksana Satu Jalan, Berlembah Ngarai Dan Likuan, Penuh Onak Duri Merintang, Hidup Memang Penuh Tentangan, Tetapi Inilah Suratan, Berlaku Bagi Tiap Insan, Hidup Adalah Pengabdian, Pengabdian Kepada Tuhan...


Assalaamualaikum WTB...

Saudaraku sekalian ;

ALLAH Azza Wa Jalla menggariskan dalam Al-Quran, Surah Ali Imraan - ayat 102 :
“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.”

Bahkan Allah Azza Wa Jalla juga menegaskan dalam Surah Al-Hujuraat - ayat 13 :
“Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan se-orang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

Saudaraku Yang Budiman ;

 Kata “taqwa” berasal dari bahasa Arab yang merupakan akar kata dari “al-Wiqayah” atau “al-Wiqwa” yang bererti alat pelindung kepala atau perisai untuk menghindari diri dari sesuatu yang ditakuti dan membahayakan dirinya. “At-Taqwa” adalah bentuk mashdar yang ertinya “al-Itqaa” iaitu membuat perlindungan. Sedangkan menurut para ahli hakikat, taqwa bererti memelihara diri dengan jalan taat kepada Allah Azza Wa Jalla atau menjauhi semua yang dilarang-Nya sehingga tetap terlindungi.

Taqwa dalam taat bererti ikhlas ketika melaksanakan perintah Allah. Sedangkan taqwa dalam maksiat ialah dengan menjauhi setiap yang dilarang-Nya. (At-Ta’rifat, Al-Jarjany : 65)

Pengertian Taqwa yang paling sederhana ialah sifat dan sikap ketaatan mukmin terhadap syariat Allah Azza Wa Jalla iaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi setiap yang dilarang-Nya. Maksudnya, seseorang disebut bertaqwa (muttaqin) apabila ia mampu menguasai diri dengan selalu menjalankan kebaikan serta memelihara diri dari perbuatan keji dan munkar.

Saudaraku Yang Dikasihi ;
 
Dengan merujuk pada pengertian taqwa di atas, maka aplikasi dari taqwa ini ialah berhati-hati dan selalu memperhitungkan setiap amal perbuatan yang akan dilakukan, apakah bertentangan dengan titah-Nya atau tidak.

Demikian halnya dengan seorang yang bertaqwa, kesan dari perbuatan taqwanya ialah memperoleh kebahagiaan hakiki disebabkan kesabaran dalam mempertahankan nilai ketaqwaannya. 

Firman Allah SWT : “....Sesiapa yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar (dari kesulitan) dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka...” Surah At-Tolaaq - ayat : 2-3.

Saudaraku Yang Baik ;

Justeru, bermula 1 Syawwal yang sepatutnya ditandai dengan 'kembalinya seorang hamba kepada fitrah yang suci - zahir dan bathin', maka sewajarnya kuantum 'Taqwa' telah sedari awal menjadi pengukur langkah kita... 

Marilah bersama-sama mewujudkan natijah taqwa dalam setiap saat, masa, tempat dan keadaan kita. Baik dikala kita sihat, mahu pun dikala sakit... Baik dikala sunyi, mahu pun dikala sibuk.. Baik dikala gembira, mahu pun dikala sedih.. Baik dikala ramai, mahu pun di kala sendirian... 

Marilah menjadi hamba Allah Azza Wa Jalla yang memiliki jati diri - taqwa - dalam setiap saat dan keadaan. Hamba Allah SWT yang bertaqwa di musolla, mahu pun di tempat kerja... Hamba-Nya yang bertaqwa di ruang sujud, mahu pun bertaqwa di gedung rezeki... 

Bahkan... manifestasikanlah taqwa disegenap ruang kehidupan kita secara utuh dan secara konsisten. Inilah komitmen kita. Inilah usaha kita... 

Saudaraku... Jadilah hamba Rabbani. Dan jangan jadi hamba Ramadhani...
Reaksi:

0 ulasan:

Catat Ulasan

Komentar Anda...

Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.